Οδηγός Ιατρών
Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική > Οδηγός Ιατρών
MyOncotherapy
Οδηγός Ιατρών
There are no translations available.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα MyOncotherapy συνοψίζονται παρακάτω:

Υπηρεσίες κρυοσυντήρησης:

 • Συντήρηση ιστών και κυττάρων
 • Συντήρηση κυττάρων και ιστών γονιμότητας για άνδρες και γυναίκες
 • Συντήρηση Βλαστικών Καρκινικών Κυττάρων

Έλεγχος γενετικής προδιάθεσης

 • Μελέτη του γενετικού προφίλ
 • Εξέταση καρκινικών δεικτών

Εξατομικευμένη θεραπεία με αντινεοπλασματικά φάρμακα

 • Φαρμακοκινητική – Φαρμακοδυναμική ανάλυση
 • Φαρμακογονιδιωματική
 • Έλεγχος χημειοευαισθησίας (μη κλωνογενετική και κλωνογενετική)
 • Έλεγχος αντιμεταστατικών παραγόντων
 • Φαρμακευτική ανθεκτικότητα
 • Αντικαρκινική ανοσία
 • Γονιδιακή θεραπεία
 • Κλινικές μελέτες + σχεδιασμός αντινεοπλασματικών φαρμάκων

Υπηρεσίες αποκατάστασης

 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Εξατομικευμένη Διατροφή