Συντήρηση Κυττάρων
Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική > Συντήρηση Κυττάρων > Τμήμα Συντήρησης και Ταυτοποίησης πολυδύναμων κυττάρων του όγκου (καρκινικών βλαστικών κυττάρων)
Τμήμα Συντήρησης και Ταυτοποίησης πολυδύναμων κυττάρων του όγκου (καρκινικών βλαστικών κυττάρων)
There are no translations available.

Στα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού υπάρχουν κύτταρα διαφοροποιημένα που βρίσκονται στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου, καθώς και κύτταρα που βρίσκονται σε φάση ηρεμίας.

Επιπλέον, υπάρχουν κύτταρα αποπτωτικά (που είναι, δηλαδή, προγραμματισμένα να “πεθάνουν”) διατηρώντας έτσι σταθερό τον αριθμό των κυττάρων και το μέγεθος κάθε ιστού. Στα περισσότερα όργανα υπάρχουν και πολυδύναμα κύτταρα (βλαστικά κύτταρα) που μπορούν να ανανεώσουν τους ιστούς.

Σύμφωνα με έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποστηρίζεται έντονα ότι η ογκογένεση γενικά αρχίζει κυρίως από κύτταρα που παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό αναπαραγωγής και διαφοροποίησης τύπου αρχέγονων πολυδύναμων κυττάρων (καρκινικών βλαστικών κυττάρων).

Μετά την εξαλλαγή τους από διάφορους καρκινογόνους παράγοντες, τέτοια κύτταρα αποκτούν τη δυνατότητα ανάπτυξης αποικιών (κλώνων), γεγονός που αποτελεί και την πρωτογενή εστία νεοπλασματικής εξαλλαγής του ιστού που προοδευτικά διευρύνεται. Τα νεοπλασματικά κύτταρα που έχουν απολέσει τον έλεγχο της κυτταρικής διαίρεσης, αναπτύσσονται συνεχώς και διεγείρουν την αγγειογένεση, λόγω υψηλών απαιτήσεων ροής αίματος και τροφοδοσίας με θρεπτικές ουσίες. Αποτέλεσμα της έντονης αιμάτωσης του όγκου είναι η μεταστατική διασπορά των νεοπλασματικών κυττάρων σε απομακρυσμένους ιστούς (π.χ. Πνεύμονες, οστά, λεμφαδένες).

Στα πλαίσια της εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης της Μονάδας MyOncotherapy, κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η απομόνωση, η μοριακή ταυτοποίηση και η συντήρηση των καρκινικών βλαστικών κυττάρων για κάθε ξεχωριστό όγκο προερχόμενο από κάθε ξεχωριστό ογκολογικό ασθενή.

Πολυσταδιακή διεργασία ογκογένεσης με βάση το υποθετικό μοντέλο του καρκινικού βλαστικού κυττάρου

Σχήμα: Πολυσταδιακή διεργασία ογκογένεσης με βάση το υποθετικό μοντέλο του καρκινικού βλαστικού κυττάρου.

Πηγή: Nature Publishing Group

To Τμήμα Συντήρησης και Ταυτοποίησης πολυδύναμων κυττάρων του όγκου (καρκινικών βλαστικών κυττάρων) περιλαμβάνει:

  • Τη συλλογή του ζωντανού καρκινικού ιστού με βιοψία είτε λεπτή βελόνας, είτε με κόπτουσα χονδρή βελόνα, είτε με εκτομή (χειρουργική διαδικασία), είτε με ψυχρές τομές από τον θεράποντα χειρούργο-ογκολόγο.
  • Τη μεταφορά του καρκινικού ιστού σε ειδικό αποστειρωμένο περιέκτη μεταφοράς (KIT) στα εργαστήρια της Μονάδας ΜyOncotherapy εντός 48 ωρών.
  • Την απομόνωση και ταυτοποίηση των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από το διαπιστευμένο κλινικό εργαστήριο της Μονάδας ΜyOncotherapy ύστερα από μικρής διάρκειας κυτταρική ανάπτυξη με κυτταροκαλλιέργεια,όπως παρατίθεται στον σχετικό πίνακα ταυτοποίησης καρκινικών βλαστικών κυττάρων ανα μορφή καρκίνου.
  • Την κρυοσυντήρηση των απομονωμένων καρκινικών βλαστικών κυττάρων του όγκου σε συνθήκες υγρού αζώτου -196οC εντός κατάλληλης κρυοδεξαμενής της Μονάδας, με την χρήση κατάλληλου λογισμικού ιχνηλασιμότητας του δείγματος. Η διάρκεια κρυοσυντήρησης των καρκινικών βλαστικών κυττάρων του όγκου ορίζεται στα 10 (δέκα) έτη από την ημερομηνία συλλογής του καρκινικού ιστού.
  • Το κόστος συμμετοχής των ογκολογικών ασθενών στο Πρόγραμμα Συντήρησης και Ταυτοποίησης πολυδύναμων κυττάρων του όγκου (καρκινικών βλαστικών κυττάρων) είναι 3200 Eυρώ.