Θεραπευτική Καρκίνου
Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική > Θεραπευτική Καρκίνου > Θεραπευτικές Επιλογές
Θεραπευτικές Επιλογές
There are no translations available.

Τα εργαλεία του ιατρού ογκολόγου είναι κατεξοχήν φαρμακευτικά. Αποτελούνται από τα φάρμακα της χημειοθεραπείας, της ορμονοθεραπείας και των βιολογικών θεραπειών

 • Χημειοθεραπεία
  Η Χημειοθεραπεία περιγράφει μερικές ομάδες φαρμάκων που είναι ικανά να εξολοθρεύουν καρκινικά κύτταρα. Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν σε νεοεπικουρικό, επικουρικό ή παρηγορικό σχήμα και μεγαλύτερη ανταπόκριση, αλλά και τοξικότητα αναμένονται από συνδυασμούς θεραπειών. Οι συχνότερες παρενέργειες περιλαμβάνουν αλωπεκία, ναυτία, έμετο, μυελοκαταστολή, ωστόσο υπάρχουν μακροπρόθεσμα κίνδυνοι ανάπτυξης δευτερογενών κακοηθειών και υπογονιμότητας. Οι αυξητικοί παράγοντες μπορεί να βελτιώσουν την κυτταροπενία που προάγει η χημειοθεραπεία και διευκολύνουν την έγκαιρη χορήγηση εντατικών δόσεων θεραπείας.
 • Ακτινοθεραπεία
  Η Ακτινοθεραπεία είναι χρήσιμη τόσο για ριζική όσο και για παρηγορική αντιμετώπιση. Η θεραπεία βασίζεται στην ιονίζουσα ακτινοβολία που προάγει τον κυτταρικό θάνατο προκαλώντας καταστροφή του DNA και μπορεί να χορηγηθεί με δέσμη εξωτερικής ακτινοβόλησης ακτινοθεραπείας ή με βραχυθεραπεία. Ο σχεδιασμός της ακτινοθεραπευτικής αντιμετώπισης εμπλέκει μία σειρά βημάτων που περιλαμβάνουν την εξομοίωση και τον καθορισμό του στόχου. Η δόση ακτινοβόλησης μετριέται σε Gray, ενώ η συμβατική κλασματοποίηση συνίσταται σε 2 Gy την ημέρα με τα ζωτικά όργανα εντός του πεδίου ακτινοβόλησης να παρουσιάζουν οξείες και όψιμες παρενέργειες.
 • Στοχευμένη Θεραπεία
  Η Στοχευμένη Θεραπεία αναφέρεται στη χρήση βιολογικών προϊόντων , κυττάρων ή πρωτεϊνών. Η έλλειψη ομοφωνίας σχετικά με τον ορισμό δεν ήταν απαγορευτική συνθήκη ώστε αυτή η ομάδα παραγόντων να περιλαμβάνει ορμόνες, κυτταροκίνες, μονοκλωνικά αντισώματα, στοχευμένα μικρά μόρια εναντίον των μη μεταγράψιμων δομών RNA (antisense) και εμβόλια κατά του καρκίνου. Αυτές οι φαρμακοθεραπείες σχεδιάστηκαν με βάση τη γνώση της κλινικής τους φαρμακολογίας και τη μοριακή βιολογία, ώστε να βελτιστοποιηθεί η δράση τους και να ελαχιστοποιηθεί η τοξικότητα στους φυσιολογικούς ιστούς. Η αποτελεσματικότητα θεραπειών με τα μονοκλωνικά αντισώματα, την ιντερφερόνη -α, την IL-2 και η χρήση των εμβολιασμών με δενδριτικά κύτταρα έχει καθιερωθεί ενώ η γνωστική σφαίρα της στοχευμένης θεραπείας διευρύνεται συνεχώς.
 • Χειρουργική Ογκολογία
  Η Χειρουργική είναι μέρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης των περισσότερων συμπαγών όγκων και στόχος της αποτελεί η απομάκρυνση του όγκου με επαρκές όριο ενώ διατηρείται η λειτουργία και το αποτέλεσμα από αισθητικής άποψης. Η ριζική εκτομή περιλαμβάνει την εκτομή ως ενιαίο παρασκεύασμα (en bloc) του όγκου και των σχετιζόμενων παροχετευόντων λεμφαδένων, ενώ οι διαδικασίες αποκατάστασης μπορεί να αποκαταστήσουν τη λειτουργία σημαντικά και να βελτιώσουν το αισθητικό αποτέλεσμα.