Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Συνεργασίες
There are no translations available.

Η μονάδα MyOncotherapy συνεργάζεται με τους ακόλουθους οργανισμούς:

 • Biogenea Pharmaceuticals

  Η Biogenea Pharmaceuticals είναι η πρώτη Εταιρεία Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και έχει ως αποστολή να προάγει συστηματικά την Επιστήμη της Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής φαρμάκων προηγμένων θεραπειών (Φ.Π.Θ.) όπως ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

  Η Biogenea Pharmaceuticals είναι η μοναδική ευρωπαϊκή τράπεζα που έχει αναγνωριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων EMEA ως φαρμακευτική εταιρεία και έχει την δυνατότητα κρυοσυντήρησης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και διενέργειας κλινικών δοκιμών (EMA/SME/084/10).

  Η Biogenea Pharmaceuticals διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και κατέχει το πιστοποιητικό DIN EN ISO 9001:2008 (qms:cert)

  Η Biogenea Pharmaceuticals αποτελεί την μοναδική εταιρεία στην Ευρώπη που δύναται να πολλαπλασιάζει και να χρησιμοποιεί εξωσωματικώς πολλαπλασιασμένα ομφαλοπλακουντιακά και ενήλικα αρχέγονα κύτταρα για θεραπευτικές εφαρμογές και κλινικές μελέτες.

  Περισσότερες πληροφορίες: www.biogenea.eu