Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Εθνικές Επιτροπές & Διεθνείς Οργανισμοί
There are no translations available.

  1. ΑJCC - Κοινή Αμερικάνικη Επιτροπή για τον Καρκίνο
  2. BIJC - Κοινή Επιτροπή των Βρετανικών Νήσων για την ταξινόμηση ΤΝΜ
  3. CCCS - Καναδική Επιτροπή Σταδιοποίησης Καρκίνου
  4. CNU-TNM - Εθνική Επιτροπή Ουρουγουάης ΤΝΜ
  5. DSK- TNM - Γερμανική Επιτροπή ΤΝΜ
  6. EORTC - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Έρευνα και την Θεραπεία του Καρκίνου
  7. FIGO - Διεθνής Ομοσπονδία Γυναικολογίας και Μαιευτικής
  8. FTNM - Γαλλική Ομάδα ΤΝΜ
  9. IPSP - Πρόγραμμα Ιταλικού Προγνωστικού Συστήματος
  10. JJC - Κοινή Ιαπωνική Επιτροπή