Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Οδηγός Ασθενών
There are no translations available.

Ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή ιδιαίτερη περίπτωση, με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η κατάστασή του. Για να είναι αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες οι υπηρεσίες που παρέχει η μονάδα εξατομικευμένης θεραπευτικής του καρκίνου MyOncotherapy, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις:

  1. Υπάρχει αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ του ασθενούς, της μονάδας και του θεράποντος ιατρού, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο θεράπων ιατρός αξιολογεί τη γενική κλινική εικόνα του ασθενούς και καθορίζει την εξατομικευμένη φαρμακοθεραπευτική επιλογή, σε συνεργασία με τη μονάδα.
  2. Για κάθε ασθενή εκδίδεται από τη μονάδα ένας μοναδικός κωδικός κατοχύρωσης στο μητρώο της Μονάδας. Ο κωδικός αυτός είναι αυστηρά προσωπικός και ακολουθούνται αυστηρά οι Αρχές της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  3. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή ή κατανοητή η συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων, υπάρχει δυνατότητα άμεσης επιστημονικής ενημέρωσης από τον επιστημονικό υπεύθυνο της μονάδας για την σωστή συμπλήρωση των εντύπων «παραγγελίας» των εργαστηριακών αναλύσεων (έντυπο MyOncotherapy, καθώς και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού).
  4. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων παραλαμβάνονται (ανάλογα με το είδος της εξέτασης και της ιδιαιτερότητας της υπηρεσίας) σε διάστημα από 5 έως 60 ημέρες.
  5. Διερευνάται η δυνατότητα συνεργασίας με τον εκάστοτε ασφαλιστικό δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα του ογκολογικού ασθενούς για κάλυψη του κόστους των εργαστηριακών αναλύσεων.