Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Τμήμα κλινικών μελετών & σχεδιασμού αντινεοπλασματικών φαρμάκων
There are no translations available.

Το τμήμα κλινικών μελετών & σχεδιασμού αντινεοπλασματικών φαρμάκων της Μονάδας MyoncotherapyTM παρέχει την δυνατότητα εξατομικευμένης ενημερώσης και συμμετοχής των ογκολογικών ασθενών σε κλινικές μελέτες πειραματικών φαρμάκων και προηγμένων θεραπειών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το τμήμα κλινικών μελετών & σχεδιασμού αντινεοπλασματικών φαρμάκων εξετάζει διεξοδικά σε συνεργασία με έγκριτους ογκολόγους, την έναρξη ερευνητικών προγραμμάτων για την ανακάλυψη και τον σχεδιασμό νέων οδηγών ενώσεων ως υποψήφιων αντινεοπλασματικών φαρμάκων, βασισμένων σε νέους μοριακούς στόχους, όπως π.χ οι αναστολείς των τυροσινικών κινασών, το ογκογονίδιο RAS, ανασταλτικών μονοκλωνικών αντισωμάτων στοχευμένης, αναστολείς της αγγειογένεσης και του πρωτεασώματος, αναστολείς της δεακυτυλάσης των ιστονών και της τελομεράσης,αναστολείς των κυκλινών CDKs, διεγέρτες κυτταρικής διαφο-ροποίησης τύπου ρετινοϊκού οξέος και λοιπά φαρμακομόρια πολλαπλής δράσης.

MyOncotherapy

Πηγή: Nature

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της μονάδας Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.