Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Τμήμα γονιδιακής θεραπείας
There are no translations available.

Το τμήμα γονιδιακής θεραπείας της Μονάδας MyoncotherapyTM σε συνεργασία με την εταιρεία Biogenea PharmaceuticalsΤΜ δραστηριοποιείται σε προκλινικό επίπεδο στη γενετική τροποποίηση φυσιολογικών CD34+ αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με σκοπό την επίτευξη πολυφαρμακευτικής ανθεκτικότητας για την χημειοπροφύλαξη του μυελού των οστών κατά την χημειοθεραπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της μονάδας Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.