Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Τμήμα διαγνωστικών & προγνωστικών αναλύσεων
There are no translations available.

Η ταξινόμηση ενός καρκινικού όγκου παραδοσιακά πραγματοποιούνταν με μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση. Η ραγδαία ανάπτυξη, όμως, της μοριακής γενετικής παρέχει, πλέον, νέα – πιο αξιόπιστα – εργαλεία για τον χαρακτηρισμό των καρκινικών όγκων. Τα νέα αυτά εργαλεία εξετάζουν τη «μοριακή δομή» των γονιδίων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη καρκινικών όγκων. Για να αναπτυχθεί ένας όγκος απαιτούνται πολλές προϋποθέσεις. Όσον αφορά στα γονίδια που πιθανόν εμπλέκονται για να εξαλλαχθεί ένα κύτταρο σε καρκινικό, μπορούν σε γενικές γραμμές να κατηγοριοποιηθούν στα πρωτοογκογονίδια που μετατρέπονται σε ογκογονίδια που «πυροδοτούν» την ανάπτυξη όγκων, καθώς και στα ογκοκατασταλτικά γονίδια, που όταν μεταλλαχθούν δεν είναι σε θέση να καταστείλουν όσο είναι νωρίς τους μηχανισμούς ανάπτυξης όγκων.

Για να ελεγχθεί η μοριακή δομή αυτών των γονιδίων, χρησιμοποιείται η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction – PCR). Η διακριτική ικανότητα της μεθόδου είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς μπορεί να ανιχνεύσει ένα καρκινικό κύτταρο ανάμεσα σε 10-10 εκατομμύρια φυσιολογικά.

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό συμπαγών όγκων και χρησιμοποιούνται βιολογικά υλικά από βιοψίες, φρέσκος ιστός, έγκλειστος ιστός σε παραφίνη, ιστός από λεμφαδένες, δείγμα μυελού των οστών, περιφερικό αίμα και άλλα σωματικά υγρά.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις

Παθολογικές καταστάσεις

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις

Παθολογική κατάσταση

Περιοχή

Οξεία λεμφοπλαστική λευχαιμία (ALL)

CML IKZF1 7p12.2

Καρκίνος του μαστού

ERBB2, BIRC5, MYC, TOP2A, ESR1, MTDH, CCND1, CCNE1, EGFR and C11orf30

CDH1 ή E-καδερίνη

CDH1 16q22.1

Καρκίνος

PTEN 10q23

Καρκίνος ERBB2 (HER2-NEU)

17q21.1

Έλεγχος κεντρομεριδίων

Centromeres

Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία(CLL)

Various

Ανεπάρκεια της διυδροπυριμιδικής δεϋδρογονάσης (DPYD) deficiency

DPYD 1p22

Κακόηθες γλοίωμα

EGFR, TP53, PTEN, CDKN2A, ERBB2

Γλοιώματα

BRAF, IDH1, IDH2

Αιματολογικές κακοήθειες

various various

Σύνδρομο Li-Fraumeni (LFS)

P53 17q13.1

Μυελοβλάστωμα

Chr. 1, Chr. 4, Chr. 5, Chr. 8, Chr.10, Chr. 20, Chr. 2, Chr. 3, Chr. 7, Chr. 9, Chr. 6, Chr. 14, Chr. 16, Chr. 17

Πολλαπλό οστεοχόνδρωμα

EXT1 8q24, EXT2 11p12 P215-EXT € 1145

Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS)

Chr. 5, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 21 P144-MDS mix 1 € 1145

Νευροβλάστωμα

1p36, 3p22/3p21.3 and 11q23, 2p24.1/MYCN, 2q33, 17p13/TP53, 17q, Chromosomes 4, 7, 9, 12, 14

Νευροϊνωμάτωση

NF1 17q11.2

Ολιγοδενδρογλοίωμα

1p, 19q

Ραβδοειδείς όγκοι

SMARCB1 22q11.2

Σάρκωμα

chromosome 12, MDM2, CDK4 and HMGA2 genes

Tumour analysis

RBM14, 11q13

Έρευνα του καρκίνου

Chromosome 8

Δερματικό Μελάνωμα

9p21, CDKN2A, CDKNA2B

Συμπαγείς όγκοι EGFR

7p11

Μελάνωμα Uveal

1p, 3, 6p, 8q (MYC region)

Σύνδρομο Von Hippel-Lindau

VHL, 3p25

Η μονάδα MyOncotherapy πραγματοποιεί το γενετικό προφίλ για τις ακόλουθες καταστάσεις:

Προφίλ γονιδιακής έκφρασης

Προφίλ μεταλλάξεων

Προφίλ μεθυλίωσης

Καρκίνος του μαστού

Καρκίνος του μαστού

Καρκίνος του μαστού

Ανίχνευση καρκινικών μονοπατιών

Καρκίνος του παχέως εντέρου

Καρκίνος του παχέως εντέρου

Λευχαιμία

Αιμοποιητικά νεοπλάσματα

Λευχαιμία και λέμφωμα

Καρκίνος του πνεύμονα

Καρκίνος του πνεύμονα

Καρκίνος του πνεύμονα

Καρκίνος του προστάτη

Καρκίνος του προστάτη

Καρκίνος του προστάτη

Καρκίνος του ήπατος

Καρκίνος του ήπατος

Καρκίνος του ήπατος

Λέμφωμα

Λεμφοειδή νεοπλάσματα

Καρκινικό miRNA

Καρκίνοι του εγκεφάλου (miRNA)

Καρκίνοι του εγκεφάλου

Ογκοκατασταλτικά γονίδια

Καρκίνος του μαστού (miRNA)

Μελάνωμα

Μελάνωμα

Καρκίνος (miRNA)

Καρκίνος του θυρεοειδούς

Γαστρικός καρκίνος

Καρκίνος των ωοθηκών (miRNA)

Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως

 

Στόχοι καρκινικών φαρμάκων

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

 

Απόπτωση

Ενδομητριακός καρκίνος

 

Καρκινική μετάσταση

Καρκίνος του νεφρού

 

EMT

Καρκίνοι μαλακών ιστών

 

Αγγειογένεση

Καρκίνος του παγκρέατος

 

Βλάβες του DNA

Καρκίνοι του Δέρματος