Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Ταυτοποίηση και διαχωρισμός των καρκινικών βλαστικών κυττάρων ανά μορφή καρκίνου
There are no translations available.

 1. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων της κεφαλής και του λαιμού
  Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θέσεις: Χείλη, στοματική κοιλότητα, φάρυγγας (στοματοφάρυγγας, ρινοφάρυγγας, υποφάρυγγας), λάρυγγας, ιγμόρειο άντρο, ηθμοειδής κόλπος, σιαλογόνοι αδένες, θυρεοειδής αδένας.

  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας:CD133, CD44, CD34, SSEA3/4, Oct4, ογκογονικότητα<1000 κυτ. αλκαλική φωσφατάση, νεστίνη, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, S100B, CEA, FN-1, CD63, SPP1, ALPHA GADD45A, 4-υδρόξυνο-2-ενάλης.

 2. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων του πεπτικού συστήματος
  Περιλαμβάνονται τα εξής όργανα: Οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό έντερο, παχύ έντερο και ορθό, πρωκτικός σωλήνας, ήπαρ, χοληδόχος κύστη, εξωηπατικοί χοληφόροι πόροι, λήκυθος του Vater, πάγκρεας.

  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, S100B, CEA, SPP1, 4-υδρόξυνο-2-ενάλης, CD34, CA19-9, γαλακτόσυλ-τρανσφεράση ΙΙ, GAD, a-1-αντιτρυψίνη, μουσίνη -1 -3, κερατίνη, c-kit, CD15s, AFP, CD29, CK-7, CK-20, CAM5.2, SOX2, Lin28, βιμεντίνη, variable S100, ακτίνη λείου μυϊκού (polyp), Bcl2, Ki-67, P504S, B2M, CA72-4).

 3. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων του πνεύμονα και του υπεζωκότα
  Περιλαμβάνονται: τα καρκινώματα των πνευμόνων και το κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα.

  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD43, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, S100, CD15, Bcl2.

 4. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων των οστών και των μαλακών μορίων
  Περιλαμβάνονται τα εξής ανατομικά στοιχεία: Oστά και Μαλακά μόρια (συνδετικός, υποδόριος και άλλοι τύποι μαλακών ιστών, περιφερικά νεύρα, οπισθοπεριτόναιο, μεσοθωράκιο).
  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: Oct4, αλκαλική φωσφατάση, οστεοκαλσίνη, 1GFBP3.

 5. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων του δέρματος
  Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θέσεις: Χείλη (εξαιρουμένου του ερυθρού κρασπέδου), βλέφαρα, έξω ους, αλλά και μη καθοριζόμενα σημεία του προσώπου, τριχωτό της κεφαλής και λαιμός, κορμός του σώματος συμπεριλαμβανομένης της μέσης δερμοειδούς ζώνης και του δέρματος του περινέο, άνω άκρα και ώμοι, κάτω άκρα και ισχία, αιδοίο, πέος, όσχεο.

  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, CD34, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, B2M, S-100, CD40, CD27, CD28, CEA, TA-90, νεστίνη.

 6. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων του μαστού
  Περιλαμβάνονται οι εξής ανατομικές μοίρες: Θηλή, κεντρικό τμήμα, άνω έσω τεταρτημόριο, κάτω έσω τεταρτημόριο, άνω έξω τεταρτημόριο, κάτω έξω τεταρτημόριο, μασχαλιαία απόφυση.

  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, HER 2-neu, CA 15-3,CA27-29, progesterone-ve, estrogen – ve, ephrine B4 + ve.

 7. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα γυναικολογικών όγκων
  Περιλαμβάνονται τα εξής όργανα: Aιδοίο, κόλπος, τράχηλος μήτρας, σώμα μήτρας, ωοθήκες, σάλπιγγες, τροφοβλαστικοί όγκοι.

  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, CA125, CEA, CD9, CK-7, CD47.

 8. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων ουροποιητικού συστήματος
  Περιλαμβάνονται τα εξής όργανα: Πέος, προστάτης, όρχεις, νεφροί, νεφρική πύελος και ουρητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα.
  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, PSA, PAP, CEA, HMW-κερατίνη, CXCR4, νεστίνη, ΑP, CD34, cMet, PSMA.

 9. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα οφθαλμικών όγκων
  Περιλαμβάνονται τα εξής ανατομικά στοιχεία: βλέφαρα (το μελάνωμα των βλεφάρων κατατάσσεται στους όγκους του δέρματος), επιπεφυκότας, ο χοριοειδής χιτώνας, ο αμφιβληστροειδής χιτώνας, ο οφθαλμικός κόγχος, ο δακρυϊκός αδένας.

  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, CD34, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, B2M, S-100, CD40, CD27, CD28, CEA,TA-90,νεστίνη.

 10. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα αιμοποιητικών οργάνων
  Περιλαμβάνονται οι:

  • Νεοπλασίες του μυελικού ιστού (Οξεία μυελική λευχαιμία, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα).
  • Νεοπλασίες του λεμφικού ιστού (Β-κυτταρικές νεοπλασίες, Τ-κυτταρικές νεοπλασίες, ασυνήθεις τύποι οξείας λευχαιμίας, νόσος του Ηodgkin)

  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, CD34, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, CD33, CD13, CD20, CD11b, CEA.