Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Τμήμα Συντήρησης Γονιμότητας
There are no translations available.

Το Πρόγραμμα Συντήρησης της Γονιμότητας αφορά τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες, σύμφωνα με τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Στους άνδρες παρέχεται η δυνατότητα συλλογής και κρυοσυντήρησης του σπέρματος ή/και του ορχικού ιστού πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας, με σκοπό να διαφυλάξουν την ικανότητά τους να αποκτήσουν παιδί μελλοντικά και μετά το πέρας της ιδιαίτερα καταστροφικής για το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα χημειοθεραπείας. Οι διαδικασίες συλλογής σπέρματος ή/και ορχικού ιστού γίνονται σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό και σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Η διάρκεια κρυοσυντήρησης του σπέρματος ή/και του ορχικού ιστού είναι 10 (δέκα) έτη. Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Συντήρησης της Γονιμότητας για τους άνδρες είναι 580 ευρώ και δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία προς το παρόν.
  • Στις γυναίκες παρέχεται η δυνατότητα συλλογής και κρυοσυντήρησης ωαρίων μετά από κατάλληλη ορμονική θεραπεία ή τμήματος ωοθηκικού ιστού σε συνεργασία με τον γυναικολόγο θεράποντα ιατρό πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας. Η διαφύλαξη της ικανότητας να αποκτήσουν μελλοντικά παιδί μέσω του προγράμματος κρυοσυντήρησης των ωαρίων ή τμήματος του ωοθηκικού ιστού μπορεί να οφείλεται σε μη επιλογή του συντρόφου ή σε λοιπούς επαγγελματικούς ή ιατρικούς λόγους. Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Συντήρησης της Γονιμότητας για τις γυναίκες είναι 580 ευρώ και δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία προς το παρόν.