Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Τμήμα Συντήρησης & Μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
There are no translations available.

Η θεμελιώδης αρχή της χημειοθεραπείας υψηλής δόσης είναι ότι η φαρμακευτική αντίσταση των καρκινικών κυττάρων μπορεί να υπερκεραστεί με το να εκτεθούν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις αντικαρκινικών παραγόντων. Μία τεχνική η οποία μπορεί να επιτρέψει τη χορήγηση υψηλότερων δόσεων χημειοθεραπείας περιλαμβάνει την αντικατάσταση των αρχέγονων κυττάρων του μυελού των οστών, μετά την φαρμακευτική θεραπεία.

Στις πηγές αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων περιλαμβάνονται:

  • Ο μυελός των οστών ενηλίκων
  • Το κινητοποιημένο περιφερικό αίμα ενηλίκων
  • Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα των νεογνών

Το Πρόγραμμα Συντήρησης & Μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων προσφέρει στον ογκολογικό ασθενή την:

  • Συλλογή των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τις 3 κύριες πηγές σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. Η συλλογή του μυελού των οστών πραγματοποιείται από συνεργάτη ορθοπεδικό ιατρό, η συλλογή του περιφερικού αίματος από συνεργάτη αιματολόγο ιατρό ενώ η συλλογή του ομφαλικού αίματος από συνεργάτη γυναικολόγο ιατρό.
  • Απομόνωση και ταυτοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων CD45+/CD34+ σε συνεργασία με το διαπιστευμένο κλινικό εργαστήριο της biogenea pharmaceuticals από το ΕΣΥΔ.
  • Κρυοσυντήρηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων CD45+/CD34+ σε συνθήκες υγρού αζώτου (-196οC) μέχρι την αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
  • Μεταμόσχευση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων CD45+/CD34+ σε συνεργασία με τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταμοσχευτικές κλινικές πανελλαδικά.

Κλινικές ενδείξεις αυτόλογης μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων:

Εφαρμόζεται σε:

  • Συμπαγείς ευαίσθητους στη φαρμακοθεραπεία όγκους (π.χ καρκίνος των όρχεων, μεταστατικός καρκίνος του μαστού ή λοιπές υποτροπιάζουσες μορφές με ένδειξη χημειοθεραπείας υψηλής δόσης-μεγαθεραπείας)
  • Αιματολογικοί όγκοι (π.χ. λεμφώματα, πολλαπλό μυέλωμα κτλ)

Το κόστος συμμετοχής του ογκολογικού ασθενούς στο πρόγραμμα συντήρησης & μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων καλύπτεται σε συνεργασία με το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο σε συνεργασία και τον θεράποντα ιατρό της μεταμοσχευτικής κλινικής. Σε περίπτωση μη κάλυψης των εξόδων η συμμετοχή καλύπτεται κατά περίπτωση σε συνεργασία με την μεταμοσχευτική κλινική. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της μονάδας Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.