Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Ταξινόμηση κακοήθων όγκων
There are no translations available.

Η διεθνής ταξινόμηση των νόσων για την ογκολογία της WHO (ICD-O), αποτελεί σύστημα κωδικοποίησης των νεοπλασμάτων βάσει της τοπογραφίας και της μορφολογίας, καθώς επίσης και ένδειξης της συμπεριφοράς τους (π.χ κακοήθη, καλοήθη).

Η ταξινόμηση βάσει της ανατομικής έκτασης της νόσου, όπως αυτή καθορίζεται κλινικά και παθολογοανατομικά είναι εκείνη στην οποία κατ’ εξοχήν στηρίζεται το σύστημα ΤΝΜ καθοριζόμενο από τους προγνωστικούς παράγοντες.

Για κάθε θέση του σώματος υπάρχουν δύο ταξινομήσεις:

 1. H κλινική ταξινόμηση (ή cTNM) που βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν πριν από την θεραπεία (φυσική εξέταση, απεικονιστικές τεχνικές, ενδοσκοπία, βιοψία, χειρουργική διερεύνηση, καθώς και από άλλες σχετικές εξετάσεις)

 2. Η παθολογοανατομική ταξινόμηση (ή pTNM) που βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν πριν από την θεραπεία, συμπληρωμένα ή τροποποιημένα με τα πρόσθετα δεδομένα που προέκυψαν από την χειρουργική και την παθολογοανατομική εξέταση.

Άμεση ενέργεια του κλινικού είναι η εκτίμηση της πρόγνωσης και η λήψη της απόφασης για την πλέον αποτελεσματική θεραπευτική τακτική.

Για την περιγραφή της ανατομικής έκτασης της νόσου το σύστημα ΤΝΜ βασίζεται στην εκτίμηση τριών στοιχείων :

T- Την έκταση του πρωτοπαθούς όγκου
N- Την απουσία ή την παρουσία και την έκταση μεταστάσεων στους επιχώριους λεμφαδένες
Μ- Την απουσία ή την παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων

Ταξινόμηση κατά ΤΝΜ:

 1. Όγκοι της κεφαλής και του λαιμού
  Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θέσεις: Χείλη, στοματική κοιλότητα, φάρυγγας (στοματοφάρυγγας, ρινοφάρυγγας, υποφάρυγγας), λάρυγγας, ιγμόρειο άντρο, ηθμοειδής κόλπος, σιαλογόνοι αδένες, θυρεοειδής αδένας.

 2. Όγκοι του πεπτικού συστήματος
  Περιλαμβάνονται τα εξής όργανα: Οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό έντερο, παχύ έντερο και ορθό, πρωκτικός σωλήνας, ήπαρ, χοληδόχος κύστη, εξωηπατικοί χοληφόροι πόροι, λήκυθος του Vater, πάγκρεας.

 3. Όγκοι των πνευμόνων και του υπεζωκότα
  Περιλαμβάνονται: τα καρκινώματα των πνευμόνων και το κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα.

 4. Όγκοι των οστών και των μαλακών μορίων
  Περιλαμβάνονται τα εξής ανατομικά στοιχεία: Oστά και Μαλακά μόρια (συνδετικός, υποδόριος και άλλοι τύποι μαλακών ιστών, περιφερικά νεύρα, οπισθοπεριτόναιο, μεσοθωράκιο).

 5. Όγκοι του δέρματος
  Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θέσεις: Xείλη (εξαιρουμένου του ερυθρού κρασπέδου), βλέφαρα, έξω ους, αλλά και μη καθοριζόμενα σημεία του προσώπου, τριχωτό της κεφαλής και λαιμός, κορμός του σώματος συμπεριλαμβανομένης της μέσης δερμοειδούς ζώνης και του δέρματος του περινέο, άνω άκρα και ώμοι, κάτω άκρα και ισχία, αιδοίο, πέος, όσχεο.

 6. Όγκοι των μαστών
  Περιλαμβάνονται οι εξής ανατομικές μοίρες: Θηλή, κεντρικό τμήμα, άνω έσω τεταρτημόριο, κάτω έσω τεταρτημόριο, άνω έξω τεταρτημόριο, κάτω έξω τεταρτημόριο, μασχαλιαία απόφυση.

 7. Όγκοι του γεννητικού συστήματος του θηλέος
  Περιλαμβάνονται τα εξής όργανα: Aιδοίο, κόλπος, τράχηλος μήτρας, σώμα μήτρας, ωοθήκες, σάλπιγγες, τροφοβλαστικοί όγκοι

 8. Όγκοι του ουροποιητικού συστήματος
  Περιλαμβάνονται τα εξής όργανα: Πέος, προστάτης, όρχεις, νεφροί, νεφρική πύελος και ουρητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα.

 9. Όγκοι των οφθαλμών
  Περιλαμβάνονται τα εξής ανατομικά στοιχεία: βλέφαρα (το μελάνωμα των βλεφάρων κατατάσσεται στους όγκους του δέρματος), επιπεφυκότας, ο χοριοειδής χιτώνας, ο αμφιβληστροειδής χιτώνας, ο οφθαλμικός κόγχος, ο δακρυϊκός αδένας.

 10. Νεοπλασίες αιμοποιητικών οργάνων
  Περιλαμβάνονται οι:
  • Νεοπλασίες του μυελικού ιστού (Οξεία μυελική λευχαιμία, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα).
  • Νεοπλασίες του λεμφικού ιστού (Β-κυτταρικές νεοπλασίες, Τ-κυτταρικές νεοπλασίες, ασυνήθεις τύποι οξείας λευχαιμίας, νόσος του Ηodgkin)

Παρατίθεται η ιστογενετική ταξινόμηση των κακοήθων νεοπλασμάτων:

Ιστογενετική ταξινόμηση των κακοήθων νεοπλασμάτων