Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Περί Ογκογένεσης
There are no translations available.

Στον άνθρωπο, μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου δημιουργούνται 65 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Έχει υπολογιστεί ότι για να διατηρηθεί η κανονική προμήθεια του οργανισμού σε ερυθροκύτταρα, απαιτούνται 2.000.000 κυτταρικές διαιρέσεις/sec. Ο μηχανισμός της κυτταρικής διαίρεσης είναι σχεδόν τέλειος, αφού διαιρείται ένας τόσο μεγάλος αριθμός κυττάρων και μάλιστα χωρίς λάθη. Αυτή η τάξη και η απόλυτη ακρίβεια εξαρτάται από τη δράση συγκεκριμένων γονιδίων τα οποία ενεργοποιούνται τον κατάλληλο χρόνο και στη σωστή φάση, πριν και κατά την κυτταρική διαίρεση.

Η μελέτη των γονιδίων που προκαλούν καρκίνο και ονομάζονται ογκογονίδια, έχει προσφέρει ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών για την κυτταρική διαίρεση στα κανονικά κύτταρα. Για τη δημιουργία του καρκίνου, δύο ομάδες γονιδίων έχουν πολύ μεγάλη σημασία: α. τα ογκογονίδια, τα οποία παρακάμπτουν τα σημεία ελέγχου της κυτταρικής διαίρεσης, προκαλώντας ανεξέλεγκτη κυτταρική αύξηση β. τα ογκο-κατασταλτικά γονίδια, τα οποία παρεμποδίζουν την ανεξέλεγκτη δράση των ογκογονιδίων. Μέχρι τώρα έχουν ανακαλυφθεί 100 περίπου διαφορετικά ογκογονίδια.

Σήμερα πιστεύεται, ότι οι περισσότεροι καρκίνοι ξεκινούν από την απώλεια ελέγχου ενός και μόνο κυττάρου. Το κύτταρο αυτό πολλαπλασιάζεται και δίνει μια ομάδα κυττάρων, των οποίων η αύξηση δεν ελέγχεται, γιατί η ισορροπία μεταξύ κυτταρικής διαίρεσης και φυσιολογικού θανάτου έχει διαταραχθεί. Ανάλογα με τον τύπο του καρκινικού κυττάρου, σε μερικές εβδομάδες, μήνες ή χρόνια, σχηματίζεται μια μεγάλη μάζα κυττάρων τοπικά ή και με πιθανές τοπικές διηθήσεις ή και με απομακρυσμένες μεταστάσεις και η εμφάνιση αυτών θα προκαλέσει σημαντικά ζωτικά προβλήματα στον οργανισμό. Ο οργανισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα τα καρκινικά κύτταρα, επειδή μοιάζουν με τα φυσιολογικά, δεν ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα και έτσι συνεχίζεται ανεμπόδιστα η εισβολή και η εξάπλωση τους.

Οι σύγχρονες αντιλήψεις συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η καρκινογένεση στον οργανισμό του ανθρώπου, είναι ένα πολύπλοκο γεγονός και μια σχετικά μακροχρόνια διαδικασία που διακρίνεται σε τέσσερις επιμέρους φάσεις:

 • Φάση πρόκλησης
  Οι επιστήμονες μετά από πολύχρονες μελέτες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φάση πρόκλησης του καρκίνου διαρκεί 15-30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μακροχρόνια έκθεση σε καρκινογόνους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καρκινογένεσης. Η φάση πρόκλησης μπορεί όμως να είναι συντομότερη σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. η προσβολή από ακτινογενή λευχαιμία) ή οι γενετικά καθορισμένοι όγκοι της βρεφικής ηλικίας, οι οποίοι υπάρχουν αφανώς από τη στιγμή της γέννησης και εξελίσσονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
 • Επί τόπου φάση (in situ)
  Σήμερα πιστεύεται ότι η προοδευτική βαριά δυσπλασία μετατρέπεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε in situ καρκίνωμα, ενώ το τελευταίο μετά από μια πολύπλοκη διαδικασία που διαρκεί δέκα ή περισσότερα χρόνια, καταλήγει σε διηθητικό καρκίνο.
 • Φάση διήθησης
  Τα κύτταρα έχουν κακοήθη χαρακτηριστικά. Πολλαπλασιάζονται με γρήγορους ρυθμούς και έχουν τη δυνατότητα να διασπάσουν τη βασική μεμβράνη, να εισέλθουν στους γειτονικούς ιστούς και να φτάσουν μέχρι τα αγγεία του αίματος ή της λέμφου.
 • Φάση διασποράς
  Tα καρκινικά κύτταρα διηθούν όλο και περισσότερους ιστούς γύρω από την περιοχή της αρχικής ανάπτυξης, αυξάνοντας κατακόρυφα την πιθανότητα μεταστάσεων. Μπορούν μεμονωμένα ή κατά ομάδες να μεταφέρονται, με τη βοήθεια του αίματος και του λεμφικού συστήματος, σε απομακρυσμένα σημεία του οργανισμού, δημιουργώντας διάσπαρτες μεταστάσεις.

Ογκογενετικό μοντέλο ανάπτυξης Καρκινικού βλαστικού κυττάρου

Στα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού υπάρχουν κύτταρα διαφοροποιημένα που βρίσκονται στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου, καθώς και κύτταρα που βρίσκονται σε φάση ηρεμίας. Επιπλέον, υπάρχουν κύτταρα αποπτωτικά (που είναι, δηλαδή, προγραμματισμένα να “πεθάνουν”) διατηρώντας έτσι σταθερό τον αριθμό των κυττάρων και το μέγεθος κάθε ιστού. Στα περισσότερα όργανα υπάρχουν και πολυδύναμα κύτταρα (βλαστικά κύτταρα) που μπορούν να ανανεώσουν τους ιστούς. Σύμφωνα με έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποστηρίζεται έντονα ότι η ογκογένεση γενικά αρχίζει κυρίως από κύτταρα που παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό αναπαραγωγής και διαφοροποίησης τύπου αρχέγονων πολυδύναμων κυττάρων (καρκινικών βλαστικών κυττάρων). Μετά την εξαλλαγή τους από διάφορους καρκινογόνους παράγοντες, τέτοια κύτταρα αποκτούν τη δυνατότητα ανάπτυξης αποικιών (κλώνων), γεγονός που αποτελεί και την πρωτογενή εστία νεοπλασματικής εξαλλαγής του ιστού που προοδευτικά διευρύνεται. Τα νεοπλασματικά κύτταρα που έχουν απολέσει τον έλεγχο της κυτταρικής διαίρεσης, αναπτύσσονται συνεχώς και διεγείρουν την αγγειογένεση, λόγω υψηλών απαιτήσεων ροής αίματος και τροφοδοσίας με θρεπτικές ουσίες. Αποτέλεσμα της έντονης αιμάτωσης του όγκου είναι η μεταστατική διασπορά των νεοπλασματικών κυττάρων σε απομακρυσμένους ιστούς (π.χ. πνεύμονες, οστά, λεμφαδένες).

Ογκογενετικό πρότυπο ανάπτυξης καρκινικού βλαστικού κυττάρου

Σχήμα: Ογκογενετικό πρότυπο ανάπτυξης καρκινικού βλαστικού κυττάρου

Γενετική Αστάθεια στο Καρκίνο

Η γενωμική αστάθεια στον καρκίνο, χαρακτηρίζεται από χρωμοσωματικές ανωμαλίες και παραλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα του γενετικού υλικού στον πυρήνα των καρκινικών κυττάρων. Σήμερα είναι κοινώς παραδεκτό ότι το κλινικό αποτέλεσμα της θεραπείας του καρκίνου επηρεάζεται από τη βαρύτητα της γενωμικής αστάθειας.

Η γενωμική αστάθεια εντοπίζεται κυρίως σε επίπεδο χρωμοσωμάτων, με μεθόδους κλασικής και μοριακής κυτταρογενετικής, αλλά και με κυτταρομετρία ροής που εντοπίζει ανευπλοειδίες των χρωμοσωμάτων, ανωμαλίες στην πύκνωση της χρωματίνης και διαταραχές του κυτταρικού κύκλου, λόγω της επίδρασης του κατακερματισμού του DNA στον έλεγχο του πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις ο έλεγχος για τη βαρύτητα και την εξέλιξη της νόσου, γίνεται με την ανάλυση της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με την αστάθεια, με την ανάλυση της μεθυλίωσης που αντικατοπτρίζει την γενετική σταθερότητα των κυττάρων και πρόσφατα με την ανάλυση των miRNAs τα οποία ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση και επηρεάζονται από την γενωμική αστάθεια στο καρκίνο.