Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική
Εξατομικευμένη Θεραπευτική του Καρκίνου
There are no translations available.

Η εξατομικευμένη Θεραπευτική του καρκίνου αντιπροσωπεύει το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον ορθολογισμό της αντικαρκινικής θεραπείας και συμπεριλαμβάνουν την επιλογή, την προσαρμογή και την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στον κάθε ασθενή προσωπικά και ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Κάθε ασθενής, κάθε όγκος και κάθε καρκινικό κύτταρο είναι μοναδικά, χαρακτηρίζονται από το δικό τους γενετικό αποτύπωμα και την δική τους απόκριση στην αντικαρκινική φαρμακευτική θεραπεία. Η παραδοσιακή εξατομίκευση της θεραπευτικής αγωγής βασιζόμενη στα σωματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ογκολογικού ασθενούς έχει εμπλουτιστεί από σύγχρονα βιοτεχνολογικά “εργαλεία” γενετικής καθοδήγησης του θεράποντος ιατρού, αξιοποιώντας την νέα γνώση από τις επιστήμες της γενετικής, της φαρμακολογίας και της ογκολογίας.